Informacje o sytuacji transportowej z dnia 19 lutego 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 19 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy, że w dniu 16 lutego 2021 r. minister zdrowia Republiki Bułgarii wydał zarządzenie nr RD-01-105 dot. zakazu wjazdu do Bułgarii obcokrajowców w okresie od 17 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Zakaz wjazdu do Bułgarii obcokrajowców nie obejmuje obywateli polskich oraz wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Schengen.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 17 lutego 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 17 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy, że od 17 lutego 2021 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej podlegają bezwzględnej kwarantannie w warunkach domowych lub państwowych ośrodkach izolacji na okres 14 dni, po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej:  https://korona.gov.sk/ehranica/.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 15 lutego 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 15 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazuję, że w dniu 15.02. 2021 r. od godz. 6.00 strona słowacka wprowadziła wzmożone kontrole przestrzegania obowiązujących ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się po terytorium Słowacji, a w rejonach przygranicznych kontrole przestrzegania zasad wjazdu zza granicy.