Informacje o sytuacji transportowej z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 28 kwietnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Ambasadę RP w Bratysławie uprzejmie informuję, że MSW RS poinformowało na swojej stronie internetowej o zniesieniu w dniach 1 i 8 maja 2021 r. zakazu poruszania się po wszystkich rodzajach dróg przeznaczonych dla pojazdów międzynarodowego drogowego transportu towarowego z krajów sąsiednich, jeśli miejsce docelowego rozładunku towaru lub baza parkingowa są położone na terytorium Republiki Słowackiej: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nakladne-vozidla-budu-mat-pocas-majovych-sviatkov-povoleny-dojazd.