Europejski raport z ostatniej chwili: Kent traffic management leaflets

Europejski raport z ostatniej chwili: Kent traffic management leaflets

Drodzy Przewoźnicy i Kierowcy zawodowi! Od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały nowe zasady ruchu drogowego w przypadku zakłócenia funkcjonowania sieci drogowej w Kent. Zasady te nazwane „Operation Brock” będą dotyczyły pojazdów ciężarowych dużej ładowności o masie powyżej 7,5 t w przypadku poważnych zakłóceń usług z portu w Dover lub Eurotunelu.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 21 grudnia 2020 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 21 grudnia 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy  iż Wydział Konsularny Ambasady RP w Bratysławie poinformował o zniesienia w dniach 24, 25 i 26 grudnia 2020 r. oraz 1 i 6 stycznia 2021 r. zakazu poruszania się po wszystkich rodzajach dróg przeznaczonych dla pojazdów międzynarodowego drogowego transportu towarowego z krajów sąsiednich, jeśli miejsce docelowego rozładunku towaru lub baza parkingowa są położone na terytorium Republiki Słowackiej.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 13 grudnia 2020 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 13 grudnia 2020 r.

w ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, iż Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, na podstawie informacji przesłanych przez Komisję Europejską, poinformował o wprowadzonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 tymczasowych i ograniczonych odstępstwach od stosowania przepisów socjalnych.