Ubezpieczenie dodatkowe do §70 w Niemczech
Wykonywanie przewozów ponadnormatywnych na terenie Niemiec specjalistycznym zestawem transportowym obliguje do posiadania dodatkowego ubezpieczenia OC na kwotę 25.000.000,00€. Kontrola policyjna może okazać się problematyczna i bolesna, jeżeli nie jesteś członkiem OSPTN. Dla wszystkich członków mamy gotowe rozwiązanie, które przy zaangażowaniu minimum środków finansowych i czasu pozwala uniknąć problemów związanych z brakiem dodatkowej polisy.
Ubezpieczenie dla przewozów ponadnormatywnych we Włoszech
Wykonywanie przewozów ponadnormatywnych na terenie Włoch również obliguje przewoźnika do posiadania specjalnej polisy na sumę ubezpieczenia 4.000.000,00€. Dzięki współpracy OSPTN z jedną z największych firm brokerskich w Polsce, członkowie naszego stowarzyszenia, jako duża grupa przewoźnicza mają dostęp do w/w polis przy najmniejszych składkach w Polsce. Zachęcamy wszystkich do sprawdzenia naszej oferty.
Dodatkowy serwis ubezpieczeniowy
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przewoźników trudniących się w Polsce przewozami nienormatywnymi, oferujemy liczne korzyści, których ceną jest jedynie opłacenie rocznej składki członkowskiej w OSPTN (szczegóły tutaj). Oferujemy m.in.:
  • dopasowywanie warunków polis w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy,
  • doradztwo przy wyborze ubezpieczyciela, w tym negocjowanie najkorzystniejszych stawek polis potrzebnych w firmie przewozowej,
  • pomoc merytoryczna przy likwidacji wszelkich szkód, również wtedy, gdy towarzystwo odmawia wypłaty należnego odszkodowania.
Zachęcamy do korzystania z naszych usług.