WAŻNE: komunikat Ministra Infrastruktury dla Strony Społecznej

WAŻNE: komunikat Ministra Infrastruktury dla Strony Społecznej

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006  w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy.

GDDKiA: odbiór zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

GDDKiA: odbiór zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski, GDDKiA wprowadza ograniczenie wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA do niezbędnego minimum. W zakresie wydawanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych informuję, iż wszelka korespondencja będzie odbywała się drogą elektroniczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o której mowa w Kodeksie postepowania administracyjnego, drogą tradycyjną w postaci przesyłki nadanej poczta polska lub faksem.