Informacje o sytuacji transportowej z dnia 15 listopada 2020 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 15 listopada 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy, iż Wydział Konsularny Ambasady RP w Bratysławie poinformował o ukazaniu się na stronie internetowej MSW RS zniesienia w dniu 17 listopada 2020 r. (święto państwowe) zakazu poruszania się po wszystkich rodzajach dróg przeznaczonych dla pojazdów międzynarodowego drogowego transportu towarowego z krajów sąsiednich, jeśli miejsce docelowego rozładunku towaru położone jest na terytorium Republiki Słowackiej: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nakladne-vozidla-maju-17-novembra-povoleny-dojazd

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 14 listopada 2020 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 14 listopada 2020 r.

W nawiązaniu do korespondencji otrzymanej z Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z resortami i urzędami zaangażowanymi w proces brexit-u oraz obecnie prowadzone negocjacje, przygotowało publikację „Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorcy”.