Czy gwarancja udzielona przez firmę budowlaną dla odcinka drogi lub obiektu mostowego może powodować odmowę wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego?

Czy gwarancja udzielona przez firmę budowlaną dla odcinka drogi lub obiektu mostowego może powodować odmowę wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego?

Firmy transportowe zrzeszone w OSPTN od dłuższego czasu borykały się z barierami administracyjnymi spowodowanymi „odbijaniem piłeczki” pomiędzy zarządcami dróg a firmami budowlanymi, które nie chciały wydawać zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego z powodu obowiązującej gwarancji wykonawcy prac budowlanych.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 19 lutego 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 19 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy, że w dniu 16 lutego 2021 r. minister zdrowia Republiki Bułgarii wydał zarządzenie nr RD-01-105 dot. zakazu wjazdu do Bułgarii obcokrajowców w okresie od 17 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Zakaz wjazdu do Bułgarii obcokrajowców nie obejmuje obywateli polskich oraz wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Schengen.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 17 lutego 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 17 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy, że od 17 lutego 2021 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej podlegają bezwzględnej kwarantannie w warunkach domowych lub państwowych ośrodkach izolacji na okres 14 dni, po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej:  https://korona.gov.sk/ehranica/.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 15 lutego 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 15 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazuję, że w dniu 15.02. 2021 r. od godz. 6.00 strona słowacka wprowadziła wzmożone kontrole przestrzegania obowiązujących ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się po terytorium Słowacji, a w rejonach przygranicznych kontrole przestrzegania zasad wjazdu zza granicy.