O stronie Stowarzyszenia

Witamy na stronie serwisu poświęconego transportowi nienormatywnemu.
Naszym celem przewodnim jest poprawa stanu prawnego związanego z transportem ładunków nienormatywnych. Po sukcesie z 2011 roku kiedy to Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o ruchu drogowym nadeszła pora na dalsze prace mające na celu urealnienie polskich przepisów do europejskich norm.
W perspektywie długoterminowej stowarzyszenie będzie aktywnie wspierać wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę warunków wykonywania usług przewozu pojazdami nienormatywnymi zarówno w kraju jak i za granicą.
Głównym celem na rok 2014 jest zlikwidowanie barier jakie stawiane są polskim przewoźnikom przez zagraniczne urzędy przy wydawaniu zezwoleń na przejazdy pojazdami nienormatywnymi. Ma to także związek z wymogami w zakresie ubezpieczeń.
Serwis zapewnia m.in. doradztwo techniczne oraz możliwość skonsultowania się z prawnikiem w związku wątpliwymi przepisami, czy też nieprawidłowościami, które miały miejsce np. podczas kontroli drogowej.
Po zarejestrowaniu się będziecie mieli Państwo możliwość dostępu do wszystkich składowych naszego serwisu, w tym do nowego działu „Giełda Wierzytelności”. Dzięki niemu członkowie stowarzyszenia będą na bieżąco mogli uzyskać informacje o nierzetelnych kontrahentach i zleceniodawcach. Ma to na celu skonsolidowanie branży ponadgabarytowej oraz wspólne działanie ku polepszeniu jakości świadczonych usług.

REJESTRACJA