Informacje o sytuacji transportowej z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 28 kwietnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Ambasadę RP w Bratysławie uprzejmie informuję, że MSW RS poinformowało na swojej stronie internetowej o zniesieniu w dniach 1 i 8 maja 2021 r. zakazu poruszania się po wszystkich rodzajach dróg przeznaczonych dla pojazdów międzynarodowego drogowego transportu towarowego z krajów sąsiednich, jeśli miejsce docelowego rozładunku towaru lub baza parkingowa są położone na terytorium Republiki Słowackiej: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nakladne-vozidla-budu-mat-pocas-majovych-sviatkov-povoleny-dojazd.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 7 kwietnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury uprzejmie przekazuję link do strony brytyjskiego rządu, na której znajdują się informacje przetłumaczone na język polski, dotyczące obowiązującego od dnia 6 kwietnia br. wymogu przeprowadzania testów na obecność wirusa Sars-Cov-2 również przez pracowników transportu drogowego przybywających do Anglii: https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver.pl