Czy polska polisa OC wystarcza, aby uzyskać par. 70?

Czy polska polisa OC wystarcza, aby uzyskać par. 70?

12 maja 2014 roku w imieniu przewoźników zrzeszonych w OSTPN Prezes Łukasz Chwalczuk wystąpił z pismem do LBV (Landesamt für Bauen und Verkehr) o podanie pełnej podstawy prawnej regulującej wysokość ubezpieczenia dla pojazdów nienormatywnych.                                                                                                                                                            […]

Definicja pojazdu modułowego – konsultacje

Definicja pojazdu modułowego – konsultacje

Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia zarządu oraz komisji rewizyjnej, ustalono treść przepisów, które będą stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w zakresie definicji nowego rodzaju pojazdu, czyli „pojazdu modułowego”. Mając na uwadze rozbieżności jakie mają miejsce przy rejestracji tego typu pojazdów (część urzędów rejestruje je jako naczepę, część jako przyczepę), a także problemy przy uzyskaniu odstępstw od warunków technicznych pojazdów, konieczne jest dostosowanie polskich przepisów do aktualnych standardów europejskich.                                                                                   […]

Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze Stowarzyszenia

21 lutego 2014 roku w Łodzi odbyło się spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego. Udział wzięło kilkadziesiąt osób reprezentujących firmy transportowe, producentów naczep oraz firmy doradcze. Nowy skład zarządu oraz komisji rewizyjnej powołany został w celu zapewnienia konsolidacji rynku ponadgabarytowego oraz działania na rzecz wszystkich przewoźników i podmiotów związanych z branżą ponadgabarytową. W trakcie obrad wybrano następujące osoby na stanowiska członków zarządu i komisji rewizyjnej: Zarząd: Łukasz Chwalczuk, prezes zarządu –  Kancelaria Prawna Iuridica Maciej Łubiński – Herkules S.A. Wiesław Bednarz – BedMet Logistic Wolfgang Wiesiollek – Transannaberg Logistic Kazimierz Skuratowicz – MTD Skuratowicz Barbara Lesik – Natalex Komisja Rewizyjna: Aleksander Rybka – Ol-Trans Krzysztof Bartosik – Faymonville Julian Stala […]