Informacje o sytuacji transportowej z dnia 14 maja 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 14 maja 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że Grecja podjęła decyzję o przedłużeniu ograniczeń w podróżowaniu dla kierowców wykonujących transport drogowy do 24 maja 2021 roku do godz. 6:00.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 7 maja 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 7 maja 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Ambasadę RP w Sofii, uprzejmie informuję, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (są one w mocy do końca maja br.) kierowcy wykonujący zawodowo międzynarodowy przewóz osób i towarów są zwolnieni z obowiązku przedstawiania podczas przekraczania bułgarskiej granicy negatywnego wyniku testu na COVID-19 jak też certyfikatu stosownego szczepienia czy zaświadczenia o przebyciu tej choroby.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 28 kwietnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Ambasadę RP w Bratysławie uprzejmie informuję, że MSW RS poinformowało na swojej stronie internetowej o zniesieniu w dniach 1 i 8 maja 2021 r. zakazu poruszania się po wszystkich rodzajach dróg przeznaczonych dla pojazdów międzynarodowego drogowego transportu towarowego z krajów sąsiednich, jeśli miejsce docelowego rozładunku towaru lub baza parkingowa są położone na terytorium Republiki Słowackiej: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nakladne-vozidla-budu-mat-pocas-majovych-sviatkov-povoleny-dojazd.