KE – zbiór przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach + zalecenia – przedłużenie ważności wiz i dokumentów pobytowych

KE – zbiór przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach + zalecenia – przedłużenie ważności wiz i dokumentów pobytowych

Przekazujemy poniżej zbiór przepisów zebranych przez Komisję Europejską dotyczących przedłużania ważności wiz oraz dokumentów pobytowych w warunkach pandemii obowiązujących w poszczególnych krajach, co ma na celu ułatwić wspólne uznawanie przez administracje krajów UE ważności pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Schengen.