Niemcy – kontrole na granicach Niemiec

Niemcy – kontrole na granicach Niemiec

15.06.2020 r. władze niemieckie zakończą tymczasowe kontrole graniczne na wszystkich granicach wewnętrznych (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/06/ende-binnengrenzkontrollen.html). Powyższa decyzja powoduje, że od 16.06.2020 r. ustanie co do zasady obowiązek posiadania ważnego powodu przy wjeździe do Niemiec z krajów UE, krajów strefy Schengen oraz Wielkiej Brytanii.

Lista państw członkowskich, które postanowiły nie stosować niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698

Lista państw członkowskich, które postanowiły nie stosować niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana lista państw członkowskich, które postanowiły nie stosować niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698, ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu, tj. Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Węgry, Wielka Brytania w następującym zakresie: