Harmonizacja przepisów dotyczących ładunków niepodzielnych

Harmonizacja przepisów dotyczących ładunków niepodzielnych

Członkowie Parlamentu Europejskiego poparli działania mające na celu harmonizację licznych i złożonych przepisów krajowych regulujących transport ponadnormatywny. Głosowanie 12 marca br. na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego nad rewizją unijnej dyrektywy w sprawie mas i wymiarów (96/53), to ważny krok w długiej kampanii prowadzonej przez ESTA – Europejskie Stowarzyszenie Nienormatywnego Transportu Drogowego i Żurawi Samojezdnych. Poddane pod głosowanie propozycje zostały wcześniej ratyfikowane przez parlamentarną Komisję ds. Transportu i Turystyki (TRAN). Teraz, gdy uzyskały pełne poparcie posłów, rozpoczyna się proces konsultacji pomiędzy Radą Europejską, Parlamentem i Komisją Europejską. Ton Klijn, dyrektor ESTA powiedział: „Europejscy operatorzy przewożący ładunki niepodzielne muszą zmierzyć się z ogromną liczbą różnych przepisów krajowych obejmujących wymogi językowe, pilotaż i […]

Giganci Transportu 2023: MTD Skuratowicz z nagrodą za transport elementów maszyny TBM [galeria zdjęć]

Giganci Transportu 2023: MTD Skuratowicz z nagrodą za transport elementów maszyny TBM [galeria zdjęć]

Firma MTD Skuratowicz jest laureatem konkursu branżowego „Giganci Transportu 2023” w kategorii „Transport Roku – powyżej 120 t masy całkowitej”. Nagrodzony został transport elementów maszyny TBM, która wydrąży tunel na odcinku drogi S19 Rzeszów–Babica. 750 kilometrów w 15 nocy, a samych przygotowań ponad pół roku Odległość pomiędzy Opolem a Babicą dla standardowych pojazdów, to jedynie 370 km przebiegających głównie po nowoczesnych autostradach. Pomimo, iż między Opolem (miejsce załadunku) a Babicą (miejsce rozładunku, plac budowy drogi ekspresowej S19 Via Carpatia) dostępna jest autostrada A4, ze względu na infrastrukturę drogową m.in. obiekty mostowe, niezbędne było wytyczenie innej, znacznie dłużej trasy. Jak się okazało, część obiektów mostowych nie była w stanie przenieść tak […]

Pierwsze szkolenie z mocowania ładunków ponadnormatywnych za nami

Pierwsze szkolenie z mocowania ładunków ponadnormatywnych za nami

Pierwsze szkolenie z zabezpieczania ładunków ponadnormatywnych, metod, środków i zasad mocowania za nami. Pierwsze i zapewne nie ostatnie. Szkolenie zorganizowane zostało dla firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu OSPTN. Do hotelu Czarny Las k. Częstochowy przyjechało 45 osób. Spotkanie prowadził Tadeusz Matzullok z firmy Independent Claims Surveyors Polska – rzeczoznawca i biegły sądowy z zakresu mocowania ładunków. Mocowanie (zabezpieczenie ładunków przed przemieszczeniem), to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim bezpieczeństwo kierowcy, pieszych, innych użytkowników ruchu oraz ładunku. Zawsze należy pamiętać, że: Każde wiązanie, które stworzymy będzie tak mocne jak jego najsłabsze ogniwo. Całodniowe szkolenie, to duża dawka wiedzy teoretycznej, a dzięki obecności przedstawiciela firmy pewag – producenta odciągów i zawiesi łańcuchowych, […]

Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem!

Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem!

W odpowiedzi na pismo z GDDKiA w związku z pojawiającymi się przypadkami posługiwania się przez firmy przewozowe podrobionymi lub przerabianymi zezwoleniami na przejazdy pojazdów nienormatywnych, przypominamy: Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Zwracamy się do firm zrzeszonych w stowarzyszeniu OSPTN: „Szanowni Członkowie, Z wielką troską informujemy o nielegalnych praktykach związanych z posługiwaniem się podrobionymi lub zmodyfikowanymi zezwoleniami na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Takie działania są nie tylko nieetyczne, ale również nielegalne, podlegając surowym sankcjom prawnym, w tym odpowiedzialności karnej oraz administracyjnej. Należy podkreślić, że za fałszowanie dokumentów przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat 5. Każdy przypadek naruszenia tych zasad wśród naszych […]

Szkolenie z mocowania ładunków nienormatywnych – SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Szkolenie z mocowania ładunków nienormatywnych – SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Przypominamy: 5 marca br. w Częstochowie w godz. 9:00-16:00 odbędzie się szkolenie z zabezpieczania ładunków ponadnormatywnych, regulacji prawnych w tym zakresie, metod, środków i zasad mocowania. Szkolenie organizowane jest dla firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu OSPTN. Podczas spotkania obecny będzie również przedstawiciel firmy PEWAG – producent odciągów i zawiesi łańcuchowych, punktów mocujących i pasów transportowych. W przerwach szkolenia będzie można nie tylko porozmawiać o produktach PEWAG, ale też skonsultować jak np. dobrać właściwy rozmiar odciągów łańcuchowych. Program szkolenia obejmuje zagadnienia: – dlaczego mocujemy ładunki; – uregulowania prawne; – metody mocowania i środki mocujące; – popełniane błędy – dyskusja na przykładach ładunków nienormatywnych; – oraz inne tematy związane z tematyką szkolenia. Miejsce: Hotel […]

Adapter do transportu sekcji wież wypełnia ostatnią lukę w ofercie Faymonville

Adapter do transportu sekcji wież wypełnia ostatnią lukę w ofercie Faymonville

Komponenty elektrowni wiatrowych wymagają, w zależności od trasy, różnych rozwiązań transportowych. Czasami wystarczy „klasyczna” naczepa niskopodwoziowa lub seminiskopodwoziowa z obniżonym łożem, ale czasami wymagania są znacznie bardziej skomplikowane. Adapter wieży wiatrowej z urządzeniem do swobodnego obrotu, montowany na naczepie 4+7, wypełnia ostatnią lukę w ofercie Faymonville. Tak imponującą kombinację stosuje się, gdy segmenty wież o ciężarze do 100 t muszą być transportowane po krętych drogach. Zestaw można skonfigurować dla ciągników siodłowych 6×4 i 8×4 lub 8×4 i 10×4. Z ciągnikiem połączony jest 4-osiowy wózek z zawieszeniem pneumatycznym – opcjonalnie z oponami 17,5” lub 22,5”. Po raz pierwszy w historii do takich misji można wykorzystać ciągniki 10×4. Różne warianty podstawowe naczepy […]

Obowiązują już nowe standardy pilotażu transportów ponadgabarytowych w Polsce – PDF do pobrania

Obowiązują już nowe standardy pilotażu transportów ponadgabarytowych w Polsce – PDF do pobrania

Od dzisiaj tj. 17 lutego 2024 r. obowiązują NOWE zasady pilotażu pojazdów nienormatywnych w Polsce. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Ponadnormatywnego (OSPTN) od początku swojego istnienia stawiało sobie za cel poprawę stanu prawnego dotyczącego przewozów nienormatywnych w Polsce, m.in. dążyło do zmian w pilotażu. Reprezentując branżę transportu ponadgabarytowego, OSPTN wystąpiło z potrzebą zamian jeszcze w 2015 r. Dzięki znaczącej poprawie dialogu z Ministerstwem Infrastruktury – jaka ma miejsce od marca 2022 r. – w ciągu zaledwie 6 miesięcy Departament Transportu Drogowego przygotował projekt rozporządzenia, poddał go rzetelnym konsultacjom publicznym, wysłuchał i wdrożył zaproponowane przez branżę zmiany w polskim prawie. W efekcie wieloletnich prac wielu osób i instytucji powstały nowe, polskie przepisy […]

Ważne terminy i niektóre obowiązki przewoźników po zakończeniu roku 2023

Ważne terminy i niektóre obowiązki przewoźników po zakończeniu roku 2023

Pozwalamy sobie przypomnieć Państwu o ważnych terminach i konieczności wypełnienia kilku obowiązków sprawozdawczych.  Do 28 lutego br. należy złożyć sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych. Ten dokument składa się do właściwego (ze względu na siedzibę firmy) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Dokument musi zostać podpisany przez osobę mającą uprawnienia doradcy DGSA. Do końca marca br. przedsiębiorstwa transportowe mają obowiązek złożenia corocznej informacji o liczbie osób zatrudnionych oraz liczbie zatrudnionych kierowców. Kieruje się ją do organu, który wydał przewoźnikowi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (starosta albo GITD). Należy w nim ująć stan zatrudnienia na 31 grudnia 2023 r. oraz średnią arytmetyczną liczby kierowców z […]

Zapraszamy na szkolenie z mocowania ładunków nienormatywnych – tylko dla członków OSPTN

Zapraszamy na szkolenie z mocowania ładunków nienormatywnych – tylko dla członków OSPTN

5 marca br. w Częstochowie w godz. 9:00-16:00 odbędzie się szkolenie z zabezpieczania ładunków ponadnormatywnych, regulacji prawnych w tym zakresie, metod, środków i zasad mocowania. Spotkanie organizowane jest dla firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu OSPTN. Dedykowane jest kierowcom i operatorom pojazdów ponadgabarytowych, pracownikom działów logistyki i bezpieczeństwa, inspektorom bezpieczeństwa drogowego, właścicielom firm transportowych i spedycyjnych, a także innym osobom odpowiedzialnym za transport ponadgabarytowy w przedsiębiorstwach. Program szkolenia obejmuje zagadnienia: – dlaczego mocujemy ładunki; – uregulowania prawne; – metody mocowania i środki mocujące; – jak efektywnie mocować ładunki; – popełniane błędy – dyskusja na przykładach ładunków nienormatywnych; – oraz inne tematy związane z tematyką szkolenia. Miejsce szkolenia: Hotel Pałac Czarny Las k. Częstochowy, […]

Spotkaniem w Katowicach zakończyliśmy cykl tematyczny dotyczący nowych zasad pilotażu pojazdów nienormatywnych

Spotkaniem w Katowicach zakończyliśmy cykl tematyczny dotyczący nowych zasad pilotażu pojazdów nienormatywnych

Już od 17 lutego 2024 r. obowiązywać będą NOWE zasady pilotażu pojazdów nienormatywnych w Polsce. 7 lutego br. w Katowicach zakończyliśmy cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami firm pilotujących z całej Polski. Dziękujemy za udział! Podczas spotkania Marcin Mroczkowski – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego i Łukasz Chwalczuk – prezes zarządu OSPTN informowali, co według nowych przepisów niebawem będą kontrolowali Inspektorzy ITD. W spotkaniu wzięło udział prawie 60 pilotów, nie tylko tych zrzeszonych w OSPTN. Mówiono więc o nowych zasadach oznakowania oraz wyposażenia pojazdów pilotujących, a także o obowiązkach pilotów zabezpieczających przejazdy nienormatywne i ich uprawnieniach do wydawania poleceń i sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego, tak samo wiążących jak polecenia policjanta […]