Informacje o sytuacji transportowej z dnia 31 maja 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie przekazuję komunikat Ambasady RP w Lublanie.
Z uwagi na fakt, że granica chorwacko-słoweńska jest jednocześnie granicą strefy Schengen, powinna być przekraczana wyłącznie w punktach kontrolnych na przejściach granicznych wyznaczonych dla ruchu międzynarodowego. Pełna lista takich przejść granicznych publikowana jest pod adresem:
https://www.policija.si/eng/areas-of-work/border-matters-and-foreigners/border-crossings.

Wjazd na terytorium Słowenii w miejscu innym niż wskazane zostanie uznany za nielegalny i na postawie art. 145 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach wiąże się z nałożeniem kary grzywny w wysokości od 800 do 1200 euro na osobę. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/slowenia/ostrzezenie-na-temat-przekraczania-granicy-chorwacko-slowenskiej.

About Administrator