Giganci Transportu 2023

Finaliści konkursu Giganci Transportu

edycja 2023

Transport Roku –

do 80 t masy całkowitej

Micro-Trans

Transport Roku –

80-120 t masy całkowitej

Ol-Trans

Transport Roku –

powyżej 120 t masy całkowitej

MTD Skuratowicz

Usługa dźwigowa –

do 250 t udźwigu

UTD Stanisław Tomczyk

Usługa dźwigowa –

powyżej 250 t udźwigu

Herkules

Pilotaż i obsługa

transportu ponadgabarytowego

MTD Skuratowicz