Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić formularz, opłacić składkę członkowską za rok 2024 w odpowiedniej wysokości i zaakceptować statut OSPTN.

Zarząd OSPTN ustala wysokość składek członkowskich w 2024 roku w zależności od przynależności członka OSPTN do jednej z ośmiu grup członkowskich.

Podział członków OSPTN na 8 grup:
1.    Firmy przewozowe posiadające własny tabor
2.    Producenci naczep specjalistycznych lub ciągników siodłowych
3.    Piloci pojazdów nienormatywnych
4.    Firmy świadczące usługi żurawiami samojezdnymi
5.    Usługodawcy lub dostawcy
6.    Spedycje lub pośrednicy
7.    Nadawcy lub producenci ładunków ponadgabarytowych
8.    Pompy do betonu

W celu aktualizacji danych, na podstawie których zostanie określona składka na 2024 rok, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

https://goo.gl/forms/pRqKASpCdctnboXR2

W przypadku niewypełnienie formularza wysokość składek zostanie określona na podstawie danych podanych przy rejestracji na stronie internetowej OSPTN.

numer konta bankowego:
mBank 40 1140 2004 0000 3302 7921 2541
tytułem: składka członkowska 2024