Informacje o sytuacji transportowej z dnia 14 lipca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 14 lipca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję kolejne informacje od strony słoweńskiej, udzielone w wyniku dodatkowych pytań zadanych w ramach sieci Krajowych Punktów Kontaktowych. Krótkie informacje w języku angielskim dostępne są pod adresem: https://www.policija.si/eng/newsroom/archive-aktualnosci/104670-transit-trough-slovenia-on-way-to-in-country-allowed-in-in-12-hours-from-wjazd-wyjasnienie Potwierdzenie ozdrowienia: – zaświadczenie o wyzdrowieniu – zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu PCR, wykonanego w czasie od 10 dni do 180 dni przed przyjazdem chyba, że lekarz stwierdzi inaczej; lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające wyzdrowienie z COVID-19 oraz że od wystąpienia pierwszych objawów minęło nie więcej niż sześć miesięcy. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/ Strona podaje jedynie aktualnie […]

OSPTN interweniuje w sprawie kontroli zezwoleń na przejściach granicznych

OSPTN interweniuje w sprawie kontroli zezwoleń na przejściach granicznych

Od kilkunastu dni OSPTN otrzymywało wyjątkową dużą ilość skarga na działania służb celnych. W wyniku opinii Ministra Infrastruktury z czerwca 2021 roku służby celne uznawały, że pojazd o wymiarach np. 18 x  4 x 3 m, 36 ton DMC powinien posiadać zezwolenie kat. II, a nie kategorii IV. Z tego powodu uznano, iż przewoźnik posiada nieodpowiednie zezwolenie i nakładano kary. Kolejnym zaskakującym działaniem służb celnych jest nieuznawanie zezwoleń wydanych przed 13 marca 2021 roku. Przewoźnicy, którzy posiadają zezwolenie kat. V lub VI wydane przed 13 marca 2021 roku, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zezwolenia wydane przed 13 […]