Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że zgodnie z komunikatem Federalnej Instytucji Skarbu Państwa „Dyrekcja ds. budowy i eksploatacji obiektów Rosgranicy” Ministerstwa Transportu Rosji, planowane jest przeprowadzenie robót elektrotechnicznych po rosyjskiej stronie w szeregu przejść granicznych skutkujące czasowym ograniczeniem ich funkcjonowania.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 13 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, że od niedzieli 15 sierpnia od godz. 0:00, w Niemczech wchodzą w życie następujące zmiany dotyczące klasyfikacji obszarów zagrożonych występowaniem koronawirusa.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 11 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, w załączeniu przekazuję informację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą opłat wprowadzonych przez władze białoruskie za przekraczanie granicy w polsko-białoruskich przejściach granicznych, zlokalizowanych w obwodzie brzeskim.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 5 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że w związku z aktualnie występującą poważną sytuacją kryzysową na terenie Macedonii Północnej, związaną z pożarami wywołanymi ekstremalnie wysoką temperaturą przekraczającą 40 stopni Celsjusza czasowo zamknięte zostało przejście graniczne Bogorodzica (Macedonia Północna – Grecja), a pasażerowie indywidualni oraz transport ciężarowy kierowany był na przejście graniczne Dojran.