Informacje o sytuacji transportowej z dnia 24 maja 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję aktualizację strony bułgarskiej i niemieckiej ws. środków podjętych w związku z pandemią COVID-19.
BUŁGARIA:
19 maja 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Bułgarii RD-01-354 w sprawie zakazu wjazdu na terytorium Bułgarii w związku z pandemią. Zgodnie z dokumentem, który wprowadza zmiany do poprzedniego rozporządzenia (RD-01-278 / 29.04.2021) wjazd do Bułgarii osób przybywających z Indii, Bangladeszu, Nepalu, Birmy, Bhutanu, Sri Lanki, Pakistanu, Malediwów, Brazylii oraz państw i terytoriów w Afryce jest czasowo zabroniony. Wyjątkiem są obywatele Bułgarii oraz osoby posiadające status stałego, kontynuowanego lub długoterminowego pobytu w kraju oraz członkowie ich rodzin, a także osoby przybywające z państw afrykańskich wymienionych w rozporządzeniu.

Obywatele Bułgarii, obywatele państw członkowskich UE, państw strefy Schengen (w tym San Marino, Andory, Monako i Watykanu) oraz członkowie ich rodzin (w tym osoby faktycznie zamieszkujące z nimi); obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Australii, Kanady, USA, Japonii, Nowej Zelandii, Chin, Rwandy, Republiki Korei, Tajlandii, Tunezji, Urugwaju, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Republiki Macedonii Północnej, Serbii, Albanii , Kosowa, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Mołdawi, Federacji Rosyjskiej, Izraela, Kuwejtu, Białorusi i Turcji; osoby posiadające status stałego, kontynuowanego lub długoterminowego pobytu na terytorium Republiki Bułgarii oraz członkowie ich rodzin; osoby posiadające bułgarską wizę długoterminową typu „D”, a także osoby posiadające zezwolenie na pobyt w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie strefy Schengen (w tym San Marino, Andora, Monako i Watykan) oraz członkowie ich rodziny mogą wjechać do Bułgarii po przedłożeniu dokumentu wykazującego negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego COVID-19, przeprowadzonego do 48 godzin przed wjazdem do kraju z datą przeprowadzenia testu wpisaną do dokumentu.

Zgodnie z rozporządzeniem dzieci w wieku do 5 lat, które są obywatelami Bułgarii lub obywatelami wyżej wymienionych, są zwolnione z wymogu przedłożenia negatywnego wyniku PCR lub testu antygenowego celem wjazdu na terytorium Bułgarii.

Rozporządzenie określa również wyjątki dla których nie jest wymagane przedłożenie dokumentu wjazdu do kraju, w tym personel transportowy wykonujący międzynarodowy przewóz osób i rzeczy, załogi samolotów, personel obsługi technicznej statków powietrznych i inny personel transportowy, w tym załogi statków i personel obsługujący statki oraz osoby podróżujące tranzytem przez terytorium Bułgarii.

Wraz z nowym rozporządzeniem obsługa pokładowa pełniąca służbę na pokładzie autobusu wykonującego międzynarodowy przewóz osób jest również zwolniona z wymogu przedłożenia negatywnego wyniku PCR lub testu antygenowego celem wjazdu na terytorium Bułgarii.

NIEMCY:
We wszystkich krajach związkowych w Niemczech zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i święta (dla wszelkiego rodzaju towarów) został zawieszony do 30 czerwca 2021 r.

Ponadto obowiązuje nowe rozporządzenie federalne dotyczące wjazdu do Niemiec. Istniejące przepisy pozostają w dużej mierze w mocy, wprowadzono jednak ułatwienia wjazdu dla osób, które są w pełni zaszczepione lub wyzdrowiały. Dodatkowo, wydłużono ważność testów PCR z 48 do 72 godzin. Ważność szybkich testów wynosi 48 godzin (z wyjątkiem osób przybywających z obszarów z wariantami wirusów – w tym przypadku ważność jest ograniczona do 24 godzin). Kolejna zmiana: zniesiono obowiązek testowania dla osób, które podróżowały (lub przewoziły ładunki) tranzytem przez obszar ryzyka (w tym obszary o wysokiej zachorowalności i obszary występowania wirusów) bez zatrzymywania się. Obowiązki kwarantanny są obecnie jednolicie regulowane w całym kraju.

Od niedzieli 23 maja o godz. 0:00 w Niemczech weszły w życie następujące zmiany dotyczące klasyfikacji obszarów zagrożonych COVID-19.

Następujące państwa sklasyfikowano jako obszar występowania wirusa (VoC – variant of concern):
1. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Następujące państwa sklasyfikowano jako obszary o wysokiej zachorowalności:
1. Surinam
2. Trynidad i Tobago

Klasyfikacja następujących państw i regionów została obniżona z obszarów o wysokiej zachorowalności do „zwykłych” obszarów ryzyka:
1. Francja
2. Chorwacja
3. Słowenia
4. Andora
5. Mongolia
6. Oman

Ponadto Saint Lucia jest uznawane za „zwykły” obszar ryzyka.

Następujące państwa i regiony nie są już uważane za obszar ryzyka:
1. Finlandia
2. w Irlandii: region Midland
3. Rumunia
4. Słowacja
5. w Hiszpanii: wspólnoty autonomiczne Estremadury i Asturii
6. San Marino
7. Jamajka

About Administrator