Informacje o sytuacji transportowej z dnia 14 maja 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że Grecja podjęła decyzję o przedłużeniu ograniczeń w podróżowaniu dla kierowców wykonujących transport drogowy do 24 maja 2021 roku do godz. 6:00.
Ponadto od 9 maja 2021 roku na terytorium Królestwa Hiszpanii nie obowiązuje już stan alarmowy. Zniesienie stanu alarmowego nie jest jednoznaczne z całkowitym zniesieniem obostrzeń, ani zniesieniem restrykcji związanych z wjazdem do Hiszpanii. Decyzje dotyczące obostrzeń obowiązujących w poszczególnych wspólnotach autonomicznych pozostają w gestii władz regionalnych. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/hiszpania/komunikat-dla-podrozujacych-do-hiszpanii.

About Administrator