PONAD NORMATYW: BHP na platformie…

PONAD NORMATYW: BHP na platformie…

…czyli co warto skopiować od Anglików. Brytyjczycy wraz wyjściem z Unii Europejskiej wrócili do stanu, który chyba jest bliższy ich natury. Zawsze obok kontynentu, ze swoim systemem „niemetrycznym”, ruchem lewostronnym i niezrozumiałymi przez sąsiadów przyzwyczajeniami wrócili niczym „Ziemie Zachodnie do Macierzy”.

Obwieszczenie MI w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców

Obwieszczenie MI w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców

W załączeniu umieszczamy Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2022 r. (M. P. poz. 293), wprowadzające w okresie od dnia 4 marca 2022 r. do dnia 2 kwietnia 2022 r. tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 stycznia 2022 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 stycznia 2022 r.

w ramach monitorowania sytuacji transportowej oraz w ślad za zaproszeniem Oxford Research do udziału w konsultacjach przekazuję do uprzejmej wiadomości informację, że DG MOVE KE zleciła w ostatnim czasie badania w zakresie skutków ewentualnej zmiany przepisów dot. czasu pracy i odpoczynku kierowców autobusów i autokarów w przewozach okazjonalnych, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006.