Odstępstwa od stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 – aktualizacja z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Odstępstwa od stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 – aktualizacja z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informuję, że w wyniku działań podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury w związku z pandemią zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), od dnia 17 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wprowadzone zostaną następujące odstępstwa w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób: