SZKOLENIE – Wdrożenie Pakietu Mobilności, mandaty oraz zmiany w zezwoleniach na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz odstępstwach od warunków technicznych pojazdów

SZKOLENIE – Wdrożenie Pakietu Mobilności, mandaty oraz zmiany w zezwoleniach na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz odstępstwach od warunków technicznych pojazdów

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online organizowanym przez OSPTN w dniu 11 stycznia 2022 roku w godzinach 10:00-13:00. Tematem szkolenia będzie wdrożenie Pakietu Mobilności, mandaty oraz zmiany w zezwoleniach na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz odstępstwach od warunków technicznych pojazdów.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 4 stycznia 2022 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 4 stycznia 2022 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, że Niemcy potwierdziły „obniżenie” szczebla ryzyka przyznawanego Zjednoczonemu Królestwu i państwom afrykańskim (Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Zimbabwe i RPA).

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 31 grudnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 31 grudnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, przekazuję informację strony niemieckiej dotyczącą planowanego przez Niemcy „obniżenia” szczebla ryzyka przyznawanego Zjednoczonemu Królestwu oraz państwom afrykańskim. Od 4 stycznia 2022 roku te państwa będą uznawane za „obszary wysokiego ryzyka” (obecnie są uznawane za „obszary występowania wariantu wirusa”).

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 30 grudnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 30 grudnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że od 30 grudnia 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. rząd Republiki Czeskiej wprowadził ostrzejsze warunki wjazdu dla podróży krótkoterminowych (do 24 godzin) w celu ograniczenia podróży z okazji Sylwestra. Osoby podróżujące do Czech będą musiały przed podróżą przedstawić ujemny wynik testu PCR (dotyczy każdego rodzaju środka lokomocji).

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 grudnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 grudnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Ambasadę RP w Bratysławie uprzejmie przekazuję, że MSW RS poinformowało na swojej stronie internetowej o zniesieniu w dniach 1 i 6 stycznia 2022 r. zakazu poruszania się po wszystkich rodzajach dróg przeznaczonych dla pojazdów międzynarodowego drogowego transportu towarowego z krajów sąsiednich, jeśli miejsce docelowego rozładunku towaru lub baza parkingowa są położone na terytorium Republiki Słowackiej:  https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nakladne-vozidla-budu-mat-pocas-vianocnych-sviatkov-povoleny-dojazd.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 23 grudnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 23 grudnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, w załączeniu uprzejmie przekazuję informacje o wymogach przy przekraczaniu granicy wprowadzonych przez Austrię oraz ws. wymogów koniecznych do spełnienia podczas przekraczania granicy Niemiec w przypadku przybycia z „obszaru występowania wariantu wirusa” (ang. area of variants of concern). Obecnie Niemcy klasyfikują w ten sposób obszary Zjednoczonego Królestwa, Wyspy Man, Wysp Normandzkich i brytyjskich terytoriów zamorskich. W załączeniu drobna aktualizacja austriackich wymogów wjazdowych w odniesieniu do osób dojeżdżających do pracy i dzieci. Aby uzyskać najnowsze aktualizacje, należy zapoznać się z: · https://www.austria.info · https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html · https://www.bmeia.gv.at · https://www.iatatravelcentre.com/world.php · https://www.bmk.gv.at/en/service/entry-requirements.html Zastrzeżenie: Powyższa informacja nie zastępuje […]

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 21 grudnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 21 grudnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie przekazuję informacje dotyczące sklasyfikowania przez Niemcy Zjednoczonego Królestwa jako obszaru „występowania wariantu wirusa“. W załączeniu przekazuję również dokumenty przekazane przez stronę niemiecką.