Informacje o sytuacji transportowej z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 2 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Republiki Bułgarii z dnia 29.07.2021 r. nr RD-01-645/28.07.2021 tymczasowe zasady wjazdu na terytorium Bułgarii zostały przedłużone do 31 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 lipca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 lipca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, że od 26 lipca 2021 r. Finlandia zniosła kontrole na granicach wewnętrznych, ale przyjezdnych obowiązują specjalne przepisy ustawy o chorobach zakaźnych.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 14 lipca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 14 lipca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję kolejne informacje od strony słoweńskiej, udzielone w wyniku dodatkowych pytań zadanych w ramach sieci Krajowych Punktów Kontaktowych. Krótkie informacje w języku angielskim dostępne są pod adresem: https://www.policija.si/eng/newsroom/archive-aktualnosci/104670-transit-trough-slovenia-on-way-to-in-country-allowed-in-in-12-hours-from-wjazd-wyjasnienie Potwierdzenie ozdrowienia: – zaświadczenie o wyzdrowieniu – zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu PCR, wykonanego w czasie od 10 dni do 180 dni przed przyjazdem chyba, że lekarz stwierdzi inaczej; lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające wyzdrowienie z COVID-19 oraz że od wystąpienia pierwszych objawów minęło nie więcej niż sześć miesięcy. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/ Strona podaje jedynie aktualnie […]

OSPTN interweniuje w sprawie kontroli zezwoleń na przejściach granicznych

OSPTN interweniuje w sprawie kontroli zezwoleń na przejściach granicznych

Od kilkunastu dni OSPTN otrzymywało wyjątkową dużą ilość skarga na działania służb celnych. W wyniku opinii Ministra Infrastruktury z czerwca 2021 roku służby celne uznawały, że pojazd o wymiarach np. 18 x  4 x 3 m, 36 ton DMC powinien posiadać zezwolenie kat. II, a nie kategorii IV. Z tego powodu uznano, iż przewoźnik posiada nieodpowiednie zezwolenie i nakładano kary. Kolejnym zaskakującym działaniem służb celnych jest nieuznawanie zezwoleń wydanych przed 13 marca 2021 roku. Przewoźnicy, którzy posiadają zezwolenie kat. V lub VI wydane przed 13 marca 2021 roku, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zezwolenia wydane przed 13 […]