Informacje o sytuacji transportowej z dnia 9 czerwca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 9 czerwca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że od dnia 5 czerwca 2021 r. wjazd do Czarnogóry dla obywateli RP (oraz innych państw UE) możliwy jest bez konieczności okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie testu czy szczepienia na koronawirusa. Zasada ta obowiązuje do dnia 18 czerwca br. i później może zostać zmieniona. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/czarnogora/aktualne-warunki-wjazdu-na-terytorium-czarnogory.

SZKOLENIE – zmiany w zezwoleniach na przejazd pojazdem nienormatywnym 2021

SZKOLENIE – zmiany w zezwoleniach na przejazd pojazdem nienormatywnym 2021

13 marca 2021 roku weszły w życie zmiany w polskim prawie (ustawa o drogach publicznych oraz ustawa o ruchu drogowym), które dotyczą zezwoleń dla transportu ponadgabarytowego. Zmianie uległa m.in. definicja pojazdu nienormatywnego, dostępność dróg publicznych dla pojazdów z naciskiem pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony, ilość zezwoleń oraz kary za ewentualne naruszenia.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 14 maja 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 14 maja 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że Grecja podjęła decyzję o przedłużeniu ograniczeń w podróżowaniu dla kierowców wykonujących transport drogowy do 24 maja 2021 roku do godz. 6:00.