Informacje o sytuacji transportowej z dnia 9 lipca 2020 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 9 lipca 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przypominamy, iż każda osoba wjeżdżająca do Bułgarii podlega aktualnie 14 dniowej kwarantannie za wyjątkiem, m. in osób wjeżdżających w celach turystycznych z krajów nie objętych nakazem kwarantanny (między innymi Polska), pracowników transgranicznych oraz kierowców samochodów ciężarowych przejeżdżających tranzytem przez Bułgarię lub dostarczających albo odbierających tam towar. Pełna treść komunikatu i informacje dotyczące aktualnej sytuacji w Bułgarii dotyczącej wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez ten kraj znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/bulgaria/wyjazd.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 3 lipca 2020 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 3 lipca 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przypominamy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. okres obowiązywania licencji dotyczących międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy oraz licencji dotyczących międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób lub świadectw kierowcy, których ważność upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. został wydłużony z mocy prawa o 6 miesięcy.

Zmiana komunikacji / Europejski raport o sytuacji na granicach

Zmiana komunikacji / Europejski raport o sytuacji na granicach

W związku ze zmianą częstotliwości przekazywania europejskiego raportu o sytuacji na granicach uprzejmie informujemy, że kolejny kompleksowy raport z tabelami otrzymają Państwo niezwłocznie po przekazaniu danych przez Ministerstwo Infrastruktury. Monitorujemy rozwój wydarzeń transportowych w związku z COVID-19, aby na bieżąco przekazywać Państwu istotne zmiany zaistniałe w tym zakresie.