Przewodnik dla użytkowników dróg publicznych w Królestwie Norwegii

Ambasada RP w Norwegii przesyła „Przewodnik dla użytkowników dróg publicznych w Królestwie Norwegii”, wydany przez norweską Statens vegvesen (norweską Państwową Dyrekcję Dróg Publicznych) w języku polskim. Przewodnik dostępny jest  również na stronie internetowej Statens vegvesen:

Na stronie www.vegvesen.no  można także zapoznać się z innymi informacjami, istotnymi dla użytkowników dróg w Norwegii (strona dostępna jest w języku norweskim i angielskim). Na przedmiotowej stronie (oraz w Przewodniku j/w) zamieszczone są też numery telefonów informacyjnych i alarmowych, istotnych dla kierowców.

Ponadto na stronie internetowej Wydziału Konsularnego znajdują się informacje prawne  dot. uznawania polskich praw jazdy na terenie Norwegii oraz informacje dot. norweskich przepisów prawnych w zakresie wykroczeń drogowych (także w zakresie wysokości orzekanych kar, w tym mandatów):

About Administrator