Niemcy dyskryminują przewoźników ponadnormatywnych

Pomimo protestów europejskiego stowarzyszenia przewoźników ponadnormatywnych ESTA Europe, w lipcu 2020 zaczęły obowiązywać nowe niemieckie regulacje zmieniające sposób procedowania systemu wydawania zezwoleń VEMAGS, które ograniczają zagranicznym przewoźnikom dostęp do zezwoleń na transport ładunków ponadnormatywnych.

To już nie pierwszy przypadek, gdy Niemcy wszelkimi sposobami utrudniają polskim firmom dostęp do swojego rynku transportowego.

Zachęcamy do lektury artykułu w Rzeczpospolitej, w którym opisane są działania podejmowane przez OSPTN w celu zakończenia tych nieuczciwych praktyk.

About Administrator