Ładunek niepodzielny – ważny i korzystny dla firm transportowych wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
Definicja ładunku niepodzielnego od wielu lat stanowi istotny problem w branży transportu ponadgabarytowego. Rozbieżności pomiędzy realnym zastosowaniem definicji ładunku niepodzielnego pomiędzy organami kontroli budziły wątpliwości i niejednokrotnie powodowały zaskoczenie wśród przedsiębiorców.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego podjęło się obrony jego z przewoźników, który w 2017 roku uzyskał zezwolenie kategorii VII, aby legalnie przewieźć ładunki, które ze względu na swoją długość przekraczały dopuszczalne normy.
Ponieważ jednostkowo ładunek (profil metalowy) był stosunkowo lekki, a pozostałe parametry (szerokość oraz wysokość) także nie powodował nienormatywności pojazdu, przewoźnik postanowił załadować kilka sztuk profili metalowych opakowanych w dziewięciu oddzielnych paczkach. Co bardzo istotne, przewoźnik zadbał, aby masa całkowita pojazdu (40 ton), naciski osi, szerokość oraz wysokość pozostała normatywna.

Czy można przewozić kilka sztuk ładunków niepodzielnych na jednej naczepie?

Odpowiedź jest prosta, tak. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego II GSK 1250/18 z dnia 3 sierpnia 2021 roku, a także opinią Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Departament Transportu Drogowego z dnia 13 grudnia 2016 roku (pismo dostępne dla członków OSPTN) dozwolone jest przewożenie kilku sztuk ładunków niepodzielnych pod warunkiem, że każda kolejna sztuka nie wpływa na nienormatywność kolejnego parametru pojazdu.
Orzeczenie sądu należy ocenić bardzo pozytywnie, albowiem w przeciwnym wypadku dochodziłoby do niezrozumiałych sytuacji, gdy na naczepie można by było przewozić jedynie jedną sztukę np. drutu, rury, szyny kolejowej, która ze względu na długość wymaga uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Sukces i jedność w branży ponadgabarytowej

Cieszymy się, że wsparcie naszych członków pozwala na kompleksową obronę prawną firm świadczących usługi transportu ponadgabarytowego. Wierzymy, że tak trudne i precedensowe spory sądowe z organami władzy publicznej powinny być prowadzone poprzez ogólnopolskie stowarzyszenia. Przedsiębiorca nie ma czasu, ani środków finansowych, aby przez 4 lata, w kilku instancjach walczyć z machiną państwową. To stowarzyszenia powinny reprezentować wspólny interes swoich członków. OSPTN jest tego najlepszym przykładem.
Członkowie OSPTN otrzymali na swoje skrzynki mailowe treść uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, na który należy się powoływać w przypadku, gdy stosowanie definicji ładunku niepodzielnego w trakcie kontroli drogowej uznane będzie za zbyt restrykcyjne.

About Administrator