Czy gwarancja udzielona przez firmę budowlaną dla odcinka drogi lub obiektu mostowego może powodować odmowę wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego?

Czy gwarancja udzielona przez firmę budowlaną dla odcinka drogi lub obiektu mostowego może powodować odmowę wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego?

Firmy transportowe zrzeszone w OSPTN od dłuższego czasu borykały się z barierami administracyjnymi spowodowanymi „odbijaniem piłeczki” pomiędzy zarządcami dróg a firmami budowlanymi, które nie chciały wydawać zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego z powodu obowiązującej gwarancji wykonawcy prac budowlanych.