Europejski raport o sytuacji na granicach z dnia 17 czerwca 2020 r.

W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, przekazujemy raport dzienny w sprawie sytuacji na granicach z dnia 17 czerwca 2020 r.

Ponadto, zwracam Państwa uwagę na fakt, że w związku z postanowieniem Rządu Rumunii nr 476 z 16 czerwca 2020 r. stan alarmowy w kraju został przedłużony od 17 czerwca br. na kolejne 30 dni. Zgodnie z zasadami stanu alarmowego granice Rumunii pozostają zamknięte dla cudzoziemców, m.in. z wyjątkiem osób jadących tranzytem przez Rumunię, poruszających się wyznaczonymi korytarzami. Pełna treść komunikatu znajduje się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rumunia/wjazd-wyjazd-i-tranzyt-przez-rumunie-samochodem-osobowym2.

W Federacji Rosyjskiej od 17 czerwca 2020 r. obowiązują kontrole wjazdu do niektórych regionów. Kierowcy jadący do miasta Chita (terytorium Zabaikalye) muszą uzyskać przepustkę cyfrową, składając podanie na portalu https://www.gosuslugi.ru (wersja angielska: https://www.gosuslugi.ru/foreign-citizen?lang=en). Przewoźnicy planujący przekroczenie granicy z Chinami w regionie Primorye muszą złożyć wniosek (http://listcovid.primorsky.ru/), aby uzyskać miejsce w kolejce, nie później niż dwa dni przed datą przyjazdu na przejściach granicznych Kraskino (RUS) – Hunchun (CHN), Pogranichny (RUS) – Suifenhe (CHN), Połtawka (RUS) – Dongning (CHN). Formularz wniosku należy wypełnić, wydrukować, podpisać i przesłać pocztą elektroniczną na następujące adresy, w zależności od przejścia granicznego, z którego operator zamierza skorzystać: pogr@primorsky.ru (w przypadku przejścia granicznego Pogranichny), krask@primorsky.ru (w przypadku przejścia granicznego w Kraskinie) i polt@primorsky.ru (w przypadku przejścia granicznego w Połtawce). Dozwolona data przybycia zostanie ustalona na podstawie aktualnej przepustowości przejścia granicznego i liczby już złożonych wniosków.

Dodatkowo w związku z kierowanymi przez Państwa zapytaniami, poniżej przedstawiam podsumowanie najważniejszych, obowiązujących rozporządzeń Szwajcarskiej Federalnej Administracji Celnej, otrzymane dzięki uprzejmości Ambasady Konfederacji Szwajcarskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, które są w skrócie wymienione pod tym linkiem:

1) w jakie dokumenty powinien wyposażyć się kierowca w transporcie międzynarodowym na terenie Szwajcarii przy transporcie, kabotażu i tranzycie?

  • Dokumenty podróży: Aby wjechać do Szwajcarii, kierowcy muszą posiadać ważny dokument podróży uznany przez Szwajcarię (paszport, dowód osobisty). Obywatele spoza UE (obywatele państw trzecich) potrzebują również ważnej wizy UE, chyba że mogą przedstawić dokument pobytowy wydany przez kraj Schengen (link do szwajcarskich wytycznych). Według ogólnej zasady, przy wjeździe kierowców obowiązują takie same przepisy, jak przy wjeździe każdej osoby prywatnej.
  • Podatki drogowe:
    1. Do 3,5 tony: Korzystanie ze szwajcarskich autostrad pojazdami silnikowymi i przyczepami do 3,5 tony podlega opłacie podatku drogowego (winieta).
    2. Powyżej 3,5 tony: Opłata za samochód ciężarowy zależna od przebiegu HVF jest uzależniona od całkowitej masy, poziomu emisji spalin i kilometrów przejechanych w Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwie Liechtensteinu.
  • Transport / import: Jeśli sprowadza się towary do Konfederacji Szwajcarskiej z zagranicy, należy je zgłosić w granicznym urzędzie celnym (link do szwajcarskich wytycznych).
  • Transport / eksport: Jeśli eksportuje się towary z Konfederacji Szwajcarskiej za granicę, należy zgłosić te towary do eksportu w urzędzie celnym. Jeśli zgłoszenie celne wywozowe nastąpi w Konfederacji Szwajcarskiej, do przejazdu do szwajcarskiego urzędu granicznego będzie potrzebny dokument tranzytowy (link do szwajcarskich wytycznych).
  • Tranzyt: Możliwy jest przewóz towarów tranzytem przez Konfederację Szwajcarską z ważnym dokumentem tranzytowym. Towary tranzytowane muszą zostać zgłoszone w granicznym urzędzie celnym przy wjeździe i wyjeździe z Konfederacji Szwajcarskiej (link do szwajcarskich wytycznych).
  • Kabotaż: Według zasady, niezgłoszonego pojazdu nie można używać do transportu lądowego na terenie Konfederacji Szwajcarskiej. Każdy taki pojazd (pojazdy) musi zostać zgłoszony w ramach stałego importu do szwajcarskich służb celnych na granicy. Więcej informacji znajduje się w załączniku.

2) czy powinno się go zgłosić na platformie rządowej (jeżeli jakakolwiek jest) – dotyczy transportu do 3,5 t ale także powyżej 3,5 t?

Towary importowane do lub eksportowane ze Szwajcarii, a także wszystkie towary przewożone tranzytem przez ten kraj, muszą być zgłoszone do Federalnej Administracji Celnej (FCA) w formie pisemnej lub przez Internet (link do szwajcarskich wytycznych) dla każdej klasy wagowej.

3) czy kierowcy spoza UE, którzy jadą do Konfederacji Szwajcarskiej (tzn. mają pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce) potrzebują dodatkowych dokumentów?

Kierowcy spoza UE posiadający zezwolenie na pobyt i pracę w RP lub wizę ważną na pracę w RP nie są zobowiązani do posiadania wizy podróżując do Konfederacji Szwajcarskiej, ponieważ w takich przypadkach zezwolenie na pobyt uważa się za równoważne z wizą (link do szwajcarskich wytycznych).

Uwaga: Zgodnie z Dyrektywą wdrażającą szwajcarskie rozporządzenie COVID-19 2 (wersja z 15 czerwca) rozdział 1.5.2: „Przywrócono wszystkie prawa do swobodnego przemieszczania się. […] Obywatele państw trzecich mają prawo do swobodnego przemieszczania się, jeżeli są delegowani do Szwajcarii jako pracownicy na okres nieprzekraczający 90 dni w roku przez firmę z siedzibą w UE / EFTA i jeżeli zostali wcześniej przyjęci do regularnego świadczenia pracy na rynku pracy w państwie członkowskim UE / EFTA przez co najmniej rok. W związku z tym są ogólnie uprawnieni do wjazdu na terytorium Szwajcarii.


Sytuacja na większości wewnętrznych przejść granicznych UE jest stabilna, a czas oczekiwania w większości przypadków wynosi od 10-30 min (wg Sixfold z 16:35).

Pojawiły się jednak długie kolejki na:o   Rumunia-Węgry (RO-HU: 4h, Oradea w kierunku Węgier i 11 km, Nagylak w kierunku Rumunii);o   Słowenia-Chorwacja (SI-HR: 3h, Kozminci);o   na granicy Niemcy-Francja (DE-FR: Strasburg) czas oczekiwania wynosi 1h;o   długie kolejki odnotowano na granicy Bułgaria-Rumunia (BG-RO: Ruse) informacja z rumuńskiego punktu kontaktowego (brak danych z Sixfold);o   Nowe, monitorowane punkty graniczne: Polska-Słowacja (PL-SK: do 1 h, Trstenŕ) i Czechy-Słowacja (CZ-SK: do 2h, Svrcinovec).
Sytuacja na zewnętrznych przejściach granicznych UE jest zróżnicowana, odnotowano długie kolejki na granicach: Niemcy-Szwajcaria (DE-CH: czas oczekiwania skrócił się do 1h), Francja-Szwajcaria (FR-CH: czas oczekiwania skrócił się do 1h), Chorwacja-Serbia (HR-SRB: czas oczekiwania wydłużył się do 3h) i Serbia-Węgry (SRB-HU: czas oczekiwania wydłużył się do 3h).

CZAS OCZEKIWANIA NA WEWNĘTRZNYCH GRANICACH UE 17.06
TENDENCJA
DZISIAJ
WCZORAJ
1 TYDZIEŃ TEMU
RO-HU
do 4h / 11 km
do 13 km
do 1h / 9 km
Stabilna
BG-RO
Długie kolejki
do 2h
do 2h
Brak danych
HR-SI
do 3h
do 2h
do 1h
Pogarsza się
BG-EL
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
FR-DE
do 1h
do 1h
do 30 min
Stabilna
AT-SI
do 30 min
do 20 min
do 1h
Stabilna
AT-HU
do 10 min
do 10 min
do 45 min
Stabilna
ES-FR
do 30 min
do 30 min
do 45 min
Stabilna
HU-HR
do 30 min
do 30 min
do 30 min
Stabilna
SK-HU
do 10 min
do 10 min
do 45 min
Stabilna
CZ-DE
do 10 min
do 10 min
Nowy
Stabilna
PL-SK
do 1h
Nowy
Nowy
Nowa
CZ-SK
do 2h
Nowy
Nowy
Nowa
CZAS OCZEKIWANIA NA ZEWNĘTRZNYCH GRANICACH UE 17.06
TENDENCJA
DZISIAJ
WCZORAJ
1 TYDZIEŃ TEMU
DE-CH
do 1h
do 2h
do 10 km
Poprawia się
FR-CH
do 1h
do 2h
do 5 km
Poprawia się
CH-IT
do 45 min
do 30 min
Znikomy / brak ruchu
Pogarsza się
SE-NO
do 45 min
do 1h
do 2h
Poprawia się
HR-SRB
do 3h
do 2h
do 1h
Pogarsza się
BiH-HR
do 1h
do 1,5h
Znikomy / brak ruchu
Poprawia się
SRB-HU
do 3h
do 2h
do 1,5h
Pogarsza się
SRB-BG
do 1,5h
do 1h
do 3h
Pogarsza się

About Administrator