Belgijskie zaświadczenie dot. przemieszczania się transgranicznego

Informuje, że w nawiązaniu do zapytań w sprawie belgijskiego zaświadczenie dot. przemieszczania się transgranicznego, otrzymaliśmy od Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”  link do komunikatu Federalnej Służby Publicznej, Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego w Belgii w tej sprawie. Jak wynika z komunikatu, zaświadczenie to zostało przygotowane dla pracodawców belgijskich, których pracownicy przekraczają granicę – na potrzeby francuskie. Francja bowiem oczekuje takiego zaświadczenia. Belgia nie wprowadziła takiego wymogu prawnego. Władze belgijskie zachęcają pracodawców belgijskich do wystawiania takich zaświadczeń, by pracownicy mogli sprawniej przemieszczać się transgranicznie. Nie jest to wymóg wjazdu do Belgii.

Link do dokumentu: https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf

Link do komunikatu: https://emploi.belgique.be/fr/actualites/certificat-prouvant-la-necessite-de-traverser-la-frontiere-pour-le-travail

Informacje te potwierdziła mi także Ambasada Belgii w Warszawie.

About Administrator