Informacje o sytuacji transportowej z dnia 15 września 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 15 września 2021 r.

W ramach uzupełnienia informacji do europejskiego raportu z dnia 14 września 2021 r. uprzejmie informuję, że Słowenia wprowadziła wyjątek od zasady RVT dla pracowników w transporcie międzynarodowym w tranzycie, zatrzymujących się w celu zaopatrzenia wyłącznie na stacjach benzynowych, pod warunkiem opuszczenia Słowenii w ciągu 12 godzin. W takim przypadku kierowcy nie są zobowiązani do posiadania potwierdzenia RVT (wyzdrowienie / zaszczepienie / test).

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 31 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, że zasada przebywania na terytorium Słowenii bez potrzeby okazywania dowodu szczepienia, ozdrowienia, bądź negatywnego testu wyłącznie do 12 godz. nadal obowiązuje.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że zgodnie z komunikatem Federalnej Instytucji Skarbu Państwa „Dyrekcja ds. budowy i eksploatacji obiektów Rosgranicy” Ministerstwa Transportu Rosji, planowane jest przeprowadzenie robót elektrotechnicznych po rosyjskiej stronie w szeregu przejść granicznych skutkujące czasowym ograniczeniem ich funkcjonowania.