Lista państw członkowskich, które postanowiły nie stosować niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698

Lista państw członkowskich, które postanowiły nie stosować niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana lista państw członkowskich, które postanowiły nie stosować niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698, ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu, tj. Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Węgry, Wielka Brytania w następującym zakresie: