Informacje o sytuacji transportowej z dnia 20 marca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 20 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że od dnia jutrzejszego, tj. 21 marca 2021 roku, Polska będzie uznawana przez rząd niemiecki jako tzw. „obszar o wysokiej zachorowalności” („high incidence area”), co wiąże się z dodatkowymi obostrzeniami w przemieszczaniu się, w tym dla pracowników transportu międzynarodowego.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 16 marca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 16 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie przekazuję informacje otrzymane od strony bułgarskiej oraz norweskiej. Dodatkowo strona bułgarska przekazała szczegółowe informacje logistyczne odnośnie do ruchu na przejściach granicznych oraz w samej Bułgarii.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 9 marca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 9 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że od ubiegłego piątku (5 marca br.) strona włoska zawiesiła weekendowe zakazy w ruchu dla pojazdów ciężkich na najbliższe trzy weekendy w marcu.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 8 marca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 8 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, o zniesieniu wymogu przedstawiania negatywnego wyniku testu na obecność Sars-Cov-2 przez pracowników transportu drogowego przybywających do Francji z Irlandii drogą morską.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 4 marca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 4 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie informuję, że okres obowiązywania niemieckiego rozporządzenia regulującego zasady wjazdu do kraju zostanie przedłużony do 17 marca 2021 r. Kontynuowane będą również kontrole graniczne na granicach z Austrią i Czechami.