Niemcy – kontrole na granicach Niemiec

Niemcy – kontrole na granicach Niemiec

15.06.2020 r. władze niemieckie zakończą tymczasowe kontrole graniczne na wszystkich granicach wewnętrznych (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/06/ende-binnengrenzkontrollen.html). Powyższa decyzja powoduje, że od 16.06.2020 r. ustanie co do zasady obowiązek posiadania ważnego powodu przy wjeździe do Niemiec z krajów UE, krajów strefy Schengen oraz Wielkiej Brytanii.