Rozwiązania dla cudzoziemców

Rozwiązania dla cudzoziemców

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od TLP przekazujemy informacje na temat rozwiązań prawnych dla cudzoziemców. Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje także szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce.

Nowy termin wdrożenia PPK (II fala PPK)

Nowy termin wdrożenia PPK (II fala PPK)

Informujemy za TLP, że zgodnie z art. 54 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) zmianie uległy terminy wdrożenia PPK dla pracodawców z II fazy wdrożenia PPK.