Belgia – nowy formularz – Public Health Passenger Locator Form

Belgia – nowy formularz – Public Health Passenger Locator Form

W nawiązaniu do wymogu wypełniania przez kierowców formularza indentyfikacyjnego (Public Health Passenger Locator Form) obowiązującego w Belgii od 1 sierpnia br. Federalna Służba Spraw Wewnętrznych i Służby Imigracyjnej w Belgii (Federal Public Service Home Affairs and the Immigration Service), w której kompetencjach znajdują się kwestie dotyczące formularza potwierdziła, że każda osoba powracająca do Belgii z zagranicy lub pragnąca pozostać w Belgii dłużej niż 48 godzin jest zobowiązana wypełnić formularz identyfikacyjny.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 3 sierpnia 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że Ambasada RP w Londynie opublikowała najnowsze informacje na temat koronawirusa oraz liczby zachorowań na COVID-19 na terenie Wielkiej Brytanii wraz z zaleceniami dla osób przebywających, bądź planujących podróż do Zjednoczonego Królestwa: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/koronawirus-w-wielkiej-brytanii–zalecenia-dla-mieszkancow-oraz-podrozujacych2.