GDDKiA: odbiór zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

GDDKiA: odbiór zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski, GDDKiA wprowadza ograniczenie wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA do niezbędnego minimum. W zakresie wydawanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych informuję, iż wszelka korespondencja będzie odbywała się drogą elektroniczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o której mowa w Kodeksie postepowania administracyjnego, drogą tradycyjną w postaci przesyłki nadanej poczta polska lub faksem.