Nowy termin wdrożenia PPK (II fala PPK)

Nowy termin wdrożenia PPK (II fala PPK)

Informujemy za TLP, że zgodnie z art. 54 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) zmianie uległy terminy wdrożenia PPK dla pracodawców z II fazy wdrożenia PPK.

Wstrzymanie tranzytu transportu ciężarowego powyżej 7,5 t przez terytorium Słowacji

Wstrzymanie tranzytu transportu ciężarowego powyżej 7,5 t przez terytorium Słowacji

W związku z długotrwałą obsługą transportu towarowego i osobowego przez węgierskie służby graniczne, od 27 marca 2020 roku do odwołania władze słowackie wstrzymały tranzyt samochodów ciężarowych powyżej 7,5 tony przez terytorium Republiki Słowackiej. Dla tego typu transportu zamknięte zostają przejścia graniczne z Polską, Czechami, Węgrami i Austrią.