WAŻNE: możliwość modyfikacji warunków pracy pracownikom z zagranicy

WAŻNE: możliwość modyfikacji warunków pracy pracownikom z zagranicy

W nawiązaniu do pytań odnośnie możliwości objęcia cudzoziemców spoza UE rozwiązaniami z art. 15g (przestój ekonomiczny/obniżony wymiar czasu pracy) ustawy z dnia 2 marca 2020 r., kiedy modyfikowalibyśmy warunki zatrudnienia określone przy legalizacji ich pobytu lub pracy, przesyłamy otrzymaną od TLP odpowiedź Departamentu Legalizacji Pobytu, Urzędu ds. Cudzoziemców otrzymaną i udostępnioną przez Konfederację Lewiatan, której TLP jest członkiem.

Odstępstwa od stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 – aktualizacja z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Odstępstwa od stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 – aktualizacja z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informuję, że w wyniku działań podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury w związku z pandemią zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), od dnia 17 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wprowadzone zostaną następujące odstępstwa w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób: