Informacje o sytuacji transportowej z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 7 kwietnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury uprzejmie przekazuję link do strony brytyjskiego rządu, na której znajdują się informacje przetłumaczone na język polski, dotyczące obowiązującego od dnia 6 kwietnia br. wymogu przeprowadzania testów na obecność wirusa Sars-Cov-2 również przez pracowników transportu drogowego przybywających do Anglii: https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver.pl

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 1 kwietnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie przekazuję, że Ambasada RP w Wiedniu informuje, że w związku z zaostrzonymi kontrolami epidemicznymi w dniach 01.04-10.04.2021 roku należy liczyć się z dłuższym okresem oczekiwania przy przekraczaniu granicy Austrii. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 30 marca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 30 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury uprzejmie informuję, że w związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa o rozszerzeniu od dnia 6 kwietnia br. obowiązku przeprowadzania testów na obecność wirusa Sars-Cov-2 przez osoby przybywające do Anglii z Europy kontynentalnej, m.in. na pracowników transportu drogowego, przekazuję link do strony brytyjskiego rządu, na której znajdują się praktyczne informacje na temat wymogów oraz dostosowanego systemu testowania przeznaczonego dla osób wykonujących zawody zwolnione z obowiązku odbywania kwarantanny.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 29 marca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 29 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury uprzejmie informuję, że rząd Zjednoczonego Królestwa podjął decyzję, że od dnia 6 kwietnia br. kierowcy wjeżdżający do Anglii będą musieli wykonać test na obecność wirusa Sars-Cov-2 w przypadku gdy ich pobyt na terytorium Anglii będzie dłuższy niż 48 godzin.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 25 marca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 25 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że Francja zniosła wymóg okazywania wyników testów na obecność Sars-Cov-2 przez pracowników transportu drogowego przybywających do Francji z terytorium Zjednoczonego Królestwa.