Informacje o sytuacji transportowej z dnia 19 lutego 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 19 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy, że w dniu 16 lutego 2021 r. minister zdrowia Republiki Bułgarii wydał zarządzenie nr RD-01-105 dot. zakazu wjazdu do Bułgarii obcokrajowców w okresie od 17 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Zakaz wjazdu do Bułgarii obcokrajowców nie obejmuje obywateli polskich oraz wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Schengen.