Informacje o sytuacji transportowej z dnia 20 marca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 20 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że od dnia jutrzejszego, tj. 21 marca 2021 roku, Polska będzie uznawana przez rząd niemiecki jako tzw. “obszar o wysokiej zachorowalności” (“high incidence area”), co wiąże się z dodatkowymi obostrzeniami w przemieszczaniu się, w tym dla pracowników transportu międzynarodowego.