Informacje o sytuacji transportowej z dnia 3 lipca 2020 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 3 lipca 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przypominamy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. okres obowiązywania licencji dotyczących międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy oraz licencji dotyczących międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób lub świadectw kierowcy, których ważność upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. został wydłużony z mocy prawa o 6 miesięcy.