Kolejne petycje wysłane

Kolejne petycje wysłane

W środę, 27 marca 2019 r. z biura Stowarzyszenia wyszły kolejne dwie petycje podpisane przez prezesa Łukasza Chwalczuka. Pierwsza petycja została wystosowana do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, a dotyczyła nowelizacji następujących aktów prawnych: 1. ustawa o ruchu drogowym 2. ustawa o transporcie drogowym 3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych 4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia *Uzasadnienie i pełna treść petycji w linku poniżej Druga petycja została wysłana do Autostrada […]