Spotkaniem w Katowicach zakończyliśmy cykl tematyczny dotyczący nowych zasad pilotażu pojazdów nienormatywnych

Spotkaniem w Katowicach zakończyliśmy cykl tematyczny dotyczący nowych zasad pilotażu pojazdów nienormatywnych

Już od 17 lutego 2024 r. obowiązywać będą NOWE zasady pilotażu pojazdów nienormatywnych w Polsce. 7 lutego br. w Katowicach zakończyliśmy cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami firm pilotujących z całej Polski. Dziękujemy za udział! Podczas spotkania Marcin Mroczkowski – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego i Łukasz Chwalczuk – prezes zarządu OSPTN informowali, co według nowych przepisów niebawem będą kontrolowali Inspektorzy ITD. W spotkaniu wzięło udział prawie 60 pilotów, nie tylko tych zrzeszonych w OSPTN. Mówiono więc o nowych zasadach oznakowania oraz wyposażenia pojazdów pilotujących, a także o obowiązkach pilotów zabezpieczających przejazdy nienormatywne i ich uprawnieniach do wydawania poleceń i sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego, tak samo wiążących jak polecenia policjanta […]