Harmonizacja przepisów dotyczących ładunków niepodzielnych

Harmonizacja przepisów dotyczących ładunków niepodzielnych

Członkowie Parlamentu Europejskiego poparli działania mające na celu harmonizację licznych i złożonych przepisów krajowych regulujących transport ponadnormatywny. Głosowanie 12 marca br. na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego nad rewizją unijnej dyrektywy w sprawie mas i wymiarów (96/53), to ważny krok w długiej kampanii prowadzonej przez ESTA – Europejskie Stowarzyszenie Nienormatywnego Transportu Drogowego i Żurawi Samojezdnych. Poddane pod głosowanie propozycje zostały wcześniej ratyfikowane przez parlamentarną Komisję ds. Transportu i Turystyki (TRAN). Teraz, gdy uzyskały pełne poparcie posłów, rozpoczyna się proces konsultacji pomiędzy Radą Europejską, Parlamentem i Komisją Europejską. Ton Klijn, dyrektor ESTA powiedział: „Europejscy operatorzy przewożący ładunki niepodzielne muszą zmierzyć się z ogromną liczbą różnych przepisów krajowych obejmujących wymogi językowe, pilotaż i […]