Ważne terminy i niektóre obowiązki przewoźników po zakończeniu roku 2023

Ważne terminy i niektóre obowiązki przewoźników po zakończeniu roku 2023

Pozwalamy sobie przypomnieć Państwu o ważnych terminach i konieczności wypełnienia kilku obowiązków sprawozdawczych.  Do 28 lutego br. należy złożyć sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych. Ten dokument składa się do właściwego (ze względu na siedzibę firmy) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Dokument musi zostać podpisany przez osobę mającą uprawnienia doradcy DGSA. Do końca marca br. przedsiębiorstwa transportowe mają obowiązek złożenia corocznej informacji o liczbie osób zatrudnionych oraz liczbie zatrudnionych kierowców. Kieruje się ją do organu, który wydał przewoźnikowi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (starosta albo GITD). Należy w nim ująć stan zatrudnienia na 31 grudnia 2023 r. oraz średnią arytmetyczną liczby kierowców z […]