Zapraszamy na szkolenie z mocowania ładunków nienormatywnych – tylko dla członków OSPTN

Zapraszamy na szkolenie z mocowania ładunków nienormatywnych – tylko dla członków OSPTN

5 marca br. w Częstochowie w godz. 9:00-16:00 odbędzie się szkolenie z zabezpieczania ładunków ponadnormatywnych, regulacji prawnych w tym zakresie, metod, środków i zasad mocowania. Spotkanie organizowane jest dla firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu OSPTN. Dedykowane jest kierowcom i operatorom pojazdów ponadgabarytowych, pracownikom działów logistyki i bezpieczeństwa, inspektorom bezpieczeństwa drogowego, właścicielom firm transportowych i spedycyjnych, a także innym osobom odpowiedzialnym za transport ponadgabarytowy w przedsiębiorstwach. Program szkolenia obejmuje zagadnienia: – dlaczego mocujemy ładunki; – uregulowania prawne; – metody mocowania i środki mocujące; – jak efektywnie mocować ładunki; – popełniane błędy – dyskusja na przykładach ładunków nienormatywnych; – oraz inne tematy związane z tematyką szkolenia. Miejsce szkolenia: Hotel Pałac Czarny Las k. Częstochowy, […]