Bezpieczeństwo podczas przejazdu pojazdem ponadgabarytowym

Bezpieczeństwo podczas przejazdu pojazdem ponadgabarytowym

11 października br. Paweł Skorupa z ZTE Katowice oraz Łukasz Chwalczuk z OSPTN przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich. Celem spotkania było omówienie zasad związanych z transportem ponadgabarytowym oraz podzielenie się doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in.: – Zasady mocowania oraz zabezpieczenia ładunków – Krajowe oraz europejskie normy (dyrektywa 96/53/WE) w zakresie dopuszczalnych wymiarów, nacisków osi oraz mas całkowitych pojazdów ciężarowych – Definicję ładunku niepodzielnego wraz z przykładami rozbieżności w jej stosowaniu przez organy kontrolne – Warunki oraz zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym – Krąg podmiotów odpowiedzialnych za brak zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz przekroczenie […]